Giải pháp quay phim theo yêu cầu

Một bộ phim được tạo bởi các thành phần như quay phim + cameraman + địa điểm + diễn viên + đạo diễn….Tại Quayphim.vn chúng tôi cung cấp cho bạn gói giải pháp theo từng phần hoặc toàn bộ dựa trên yêu cầu.

Thiết bị quay phim

Thiết bị ổn định - tốt và có nhân sự support đi kèm hỗ trợ nếu thuê ánh sáng và thiết bị cao

Cameraman - Quay phim

Quay phim theo tiếng với chi phí 400k/ 1 giờ. Quay và bàn giao file đầy đủ. Không kèm thiết bị hỗ trợ

Diễn viên - MC - Người mẫu

Chi phí dựa trên yêu cầu cụ thể và từng dự án mức giá tối thiểu 500.000 đ /2 giờ.

Địa điểm - Phim Trường - Trang phục

Trang phục và địa điểm cụ thể theo từng dự án.