royalty là gì

Royalty là một khoản tiền hoa hồng mà một cá nhân hoặc công ty phải trả cho một người hoặc tổ chức khác để sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Royalty thường được áp dụng cho các loại sản phẩm như âm nhạc, sách, phim, chương trình truyền hình và phần mềm.

Ví dụ, nếu một tác giả viết một cuốn sách và cho phép một nhà xuất bản sử dụng nội dung của sách để in và bán, tác giả sẽ nhận được một phần trong mỗi cuốn sách được bán, đó là royalty.

Tổng quát, royalty là một phương thức cho phép một người hoặc tổ chức kiếm thu nhập từ sản phẩm hoặc dịch vụ của họ mà không cần phải tự sản xuất hoặc bán trực tiếp.

Xây dựng một hệ thống royalty cần các bước sau đây:

  1. Xác định sản phẩm hoặc dịch vụ: Trước tiên, bạn phải xác định sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn muốn bảo hộ bằng hệ thống royalty.
  2. Xác định đối tượng sử dụng: Tiếp theo, bạn cần xác định đối tượng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, ví dụ như nhà xuất bản hoặc công ty phim.
  3. Xác định mức royalty: Sau đó, bạn cần xác định mức royalty mà bạn muốn nhận cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng. Mức royalty có thể được tính theo số lượng hoặc giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ.
  4. Thiết lập hợp đồng: Cuối cùng, bạn cần thiết lập một hợp đồng chi tiết với đối tượng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bao gồm mức royalty, thời hạn và điều khoản khác.